O NAMA

Denis Tul je diplomirani pravnik i master politikolog, sa položenim pravosudnim od 2018. godine. On se od 2015. godine bavi oblašću intelektualne svojine na domaćem i međunarodnom nivou, u teoriji i praksi. Pored ove stručne oblasti bavi se i internet pravom, zaštitom podataka o ličnosti, poslovnim pravom (najčešće u IT sektoru), ugovornim pravom i dr. Denis Tul od juna 2019. godine vodi platformu LawIT kao vid edukacije javnosti i kao pokret usmeren na promociju nepravedno skrajnutih pravnih oblasti.

KONTAKTIRAJTE NAS

+381-60-3378-773

denistul.lawit@gmail.com

LAWIT 2021. All rights reserved.

TOP