Prodaja firme, Prodaja kompanije, Ugovor o kupoprodaji

Danas se sve češće kompanije prodaju. Da li znamo šta to znači i na šta sve treba da pazimo u ovom procesu? Pročitajte tekst o Ugovoru o kupoprodaji firme (Shares Purchase Agreement – SPA)

Politika Privatnosti i Politika Kolačića #PolitikaPrivatnosti #PolitikaKolačića

Politika Privatnosti i Politika Kolačića

#PoreskeOlakšice #R&D #IPBox

PORESKE OLAKŠICE: R&D I IP BOX

#PoreskeOlakšice #R&D #IPBox

#GDPR #Zaštitapodatakaoličnosti #Podatak #ZZPL #LičniPodatak

BIOMETRIJSKE KAMERE I PODACI O LIČNOSTI

#Podaci #ZZPL #GDPR #Biometrija #BiometrijskeKamere

#AI #IP #IntellectualProeprty #Robot #ModernoPravo #Pravo

INTELEKTUALNA SVOJINA I AI

Intelektualna svojina i AI. #IP #AI #IntelektualnaSvojina #ChatGPT #VeštačkaInteligencija

Ugovor o softverskoj licenci (Ugovor o licenci)

UGOVOR O SOFTVERSKOJ LICENCI

Šta je to ugovor o licenciranju sadržaja, a šta ugovor o softverskoj licenci? Kako se prenosi pravo na korišćenje softvera i koja je razlika u odnosu na ugovor o narudžbini softvera? Postoji nekoliko vrsti ugovora o LICENCI. Ovaj ugovor pokriva ​​gotovo sve forme intelektualne svojine. Neki od najčešćih uključuju: Ugovor o LICENCIRANJU SADRŽAJA je autorska

TOP