Moderan pristup za
moderan biznis.

KONTAKTIRAJTE NAS

Vaš moderni pravnik.
Uvek tu za vas.

KONTAKTIRAJTE NAS

Moderan pristup za
moderan biznis.

KONTAKTIRAJTE NAS
DENIS TUL

Pravo u 21. veku

Rođen 1992. godine u Zrenjaninu, položio je pravosudni ispit 2018. godine i trenutno je doktorand na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe. Od 2019. godine, vodi LawIT, a istovremeno pruža pravne savete u različitim firmama i advokatskim kancelarijama.

Pravnik je i suosnivač izdavaštva Bitije od 2020. godine. Svoj angažman u obrazovanju započeo je 2021. godine kao predavač na fakultetu, a 2022. godine postao je jedan od osnivača NS Business Talks-a. Njegove uže oblasti stručnosti uključuju rad na intelektualnoj svojini od 2015. godine i zaštiti podataka o ličnosti od 2018. godine. Kao stručnjak u IT pravu, savetuje brojne IT i tradicionalne kompanije koje koriste moderne tehnologije.

Autor je kursa 'IT pravo', koji obuhvata preko 15 sati online predavanja u četiri ključne oblasti: pravo intelektualne svojine, zaštita podataka o ličnosti, poslovanje u IT sektoru i ugovori u IT sektoru. Takođe, autor je knjige 'Zaštita podataka o ličnosti', objavljene novembra 2023. godine, koja predstavlja značajan doprinos u ovoj oblasti.

10% popusta uz #LawIT

Međunarodni kongres pravnika

Kurs u prodaji

Knjiga u prodaji

Vaš moderni pravnik +381603378773

ČIME SE BAVIMO

Naše usluge

Intelektualna svojina

Prijavljivanje žiga, patenta, industrijskog dizajna, zaštita autoskog prava

Ugovorno prvo

Pisanje ugovora o licenci, softverskoj licenci, narudžbini sajta (programa, aplikacije), franšizi i drugih ugovora pravnog prometa za strano i domaće tržište

Zaštita podataka o ličnosti

Usklađivanje poslovanja sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (priprema dokumentacije i uvođenje u sprovođenje zakona, +GDPR)

Poresko pravo

Prilagođavanje poslovanja radi ostvarivanja porestih olakšica R&D i IP Box

Biznis konsalting i Intelektualna svojina

Priprema Strategije za razvoj intelektualne svojine

Biznis konsalting

Zastupanje kompanije u pregovorima, učestvovanje u pregovorima i pravno savetovanje u poslovanju

TOP