Loading...

| Intelektualna svojina |

BAZE PODATAKA
April 14th 2021

Šta je to baza podataka? Kako se štite baze podataka?

 

Baze podataka jesu predmet zaštite kroz sistem intelektualne svojine. Baze podataka spadaju u autorska i srodna prava, da preciziramo, u srodna prava. Na srodna prava generalno se primenjuju autorska prava, ali zbog određenih specifičnosti predmeta zaštite, postoje neke različitosti zbog kojih su srodna prava odvojena u posebnu potkategoriju.

 

Prvo bi bilo dobro definisati baze podataka: “Baza podataka se definiše kao zbirka uređenih i sistematizovanih podataka, autorskih dela ili drugih materijala koji su dostupni elektronskim ili drugim putem.“[1] Obzirom da predmet autorsko-pravne zaštite može biti zbirka, baze podataka mogu da se štite i kao zbirke kao autorsko delo. U tom slučaju morala bi se dokazati originalnost, te je teže dobiti autorsko-pravnu zaštitu. Zato postoji srodno pravo koje štiti proizvođače baza podataka i time na neki način nagrađuje tvorce bazi podataka, odnosno daje im monopolski položaj u vezi njihovih baza podataka čak iako nemaju element originalnosti.

 

Bitno je da znate da su baze podataka zaštićene i u fizičkom i u elektronskom obliku, iako ovaj pojam svi vezuju za elektronske baze podataka.

 

Baze podataka podrazumevaju i rečnik, indeks, mape i sisteme za dobijanje ili prikazivanje podataka, ali nikako ne obuhvataju računarski program koji se koristi za njeno stvaranje ili rad. Ovakvi programi su već zaštićeni kao autorska pisana dela, obzirom da se stvaraju u kodu.

 

Proizvođač baze podataka je fizičko ili pravno lice koje je učinilo značajno ulaganje, u kvantitativnom, odnosno kvalitativnom smislu, u pribavljanje, proveru ili predstavljanje sadržaja baze podataka. Ovo lice ima sledeća prava u vezi sa bazom podataka:

-Pravo da umnožava;

-Pravo da stavlja u promet;

-Pravo javnog saopštavanja.

Prava proizvođača baza podataka traje 15 godina od dana nastanka baze podataka. Ukoliko se baza podataka značajno izmeni te nastane nova verzija baze podataka, rok počinje teći ispočetka.

 

Prava proizvođač baza podataka može prenositi ili ustupati ugovorom o licenci.

 

 

Napomena: Ovaj tekst je analiza problematike baze podataka i ne predstavlja zamenu za angažovanje pravnog savetnika ili advokata. Tekst predstavlja skup saznanja i ličnih stavova autora. Tekst je zaštićen autorskim pravima.

 

Autor teksta: Denis Tul

 

[1] Pravo intelektualne svojine, Slobodan Marković i Dušan Popović, Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet, Beograd, 2015. godina, str. 94.