Loading...

| Intelektualna svojina |

E-TRGOVINA
April 14th 2021

Šta je to e-trgovina? Koje su novine u e-trgovini?

 

E-trgovina je moderan i sve više zastupljen vid trgovine. Prednosti za prodavca su nepostojanje fizičkog prostora, odnosno izostanak troškova za iznajmljivanje ili kupovinu lokala, te račune vezane za lokal, kao i smanjenje broja zaposlenih potrebnih za funkcionisanje. Drastično smanjenje troškova, direktno utiče i na drastično sniženje cene i do 60-70% cene, što najviše odgovara kupcima. Iz navedenih razloga E-TRGOVINA se razvija velikom brzinom. Neke informacije govore da je prošle godine elektronski kupovalo 1.8 miliona ljudi samo u Srbiji, a da su odevni predmeti najčešće kupovana roba na ovaj način. Raste i prodaja polovne robe, na sajtovima poput „Kupujem prodajem“ i sličnih. Pod e-trgovinom se podrazumeva i trgovinama uslugama, te tu ubrajamo i usluge velikih korporacija poput „Netflix-a“ u serijskoj industriji, „Steam-a“ u industriji video igara i dr.

 

Na nivou EU doneta je Direktiva o elektronskoj trgovini, što su ispratile promene Zakona o trgovini i donošenje novog Zakona o elektronskoj trgovini (dalje: Zakon) u Srbiji. Najvažnije zakonske promene se odnose na to da je definisana daljinska trgovina (između ostalog i dropshipping), kao i obaveza operatera da utvrdi identitet pošiljaoca. Novim Zakonom se uređuju načini pružanja usluga informacionog društva, obaveze informisanja korisnika usluga, komercijalna poruka, pravila u vezi sa zaključenjem ugovora u elektronskom obliku, odgovornost pružaoca usluga informacionog društva, nadzor i prekršaje.

 

Zakon o trgovini definiše određene pojmove po prvi put:

  • Elektronske prodavnice (Vebšop - webshop) – Trgovac baziran na prodaju preko interneta i Elektronske platforme (e-commerce platforme) koje okupljaju veći broj e-trgovaca.
  • Dropšiping (dropshipping) – Prodaja robe preko elektronske prodavnice ili preko elektronske platforme, pri čemu se roba isporučuje potrošaču direktno od proizvođača/veletrgovca.

 

Kupcima se preporučuje PROVERA pouzdanosti sajta i identiteta lica ili firme koje upravlja sajtom. Najvažnije pitanje je da li je trgovac REGISTROVAN, a to bi mogli proveriti preko APR-a, ako se radi o domaćem trgovcu. Ovo je dosta komplikovanije ako se radi o stranom trgovcu.

 

Na oblast e-trgovine primenjuju se zakoni koji važe u oblasti trgovine, pa se tako primenjuje i Zakon o zaštitit potrošača. Ovaj zakon propisuje da ako trgovac ne ispoštuje ugovornu obavezu u pogledu isporuke robe, ugovor se raskida automatski, te je u tom slučaju trgovac dužan da potrošaču vrati novac u roku od tri dana. U pravima drugih država moguća su drugačija rešenja Ovo je važno, jer jedan od problema e-trgovine leži u sposobnosti DOSTAVE. Kako su online sajtovi dostupni svugde u svetu, trgovina dobija međunarodni karakter sve češće. Neretko danas naručujemo robu iz drugoh krajeva sveta. Najčešće knjige i odeću. Predmeti koji se ne mogu dostaviti elektronski, već je potrebno imati ozbiljnu dostavljačku mrežu. Česti su slučajevi da baš tu sistem izneveri. Na sajtovima sa kojih naručujete, moraju postojati uputstva, šta raditi u takvim situacijama, koji su mehanizmi zaštite na raspolaganju kupcu, kada i na koji način smete da raskinete ugovor i tražite povrat novca. Obavezno čuvajte emailove kojima vam je potvrđena narudžbina i plaćanje.

 

Za uspešan sistem e-trgovine jako je bitan razvoj SISTEM ONLINE PLAĆANJA, pogotovo malih sistema plaćanja poput PayPal-a, koji u Srbiji još uvek nije u funkciji. Uvođenje ovog sistema se očekuje.

 

Kupovina online ima još jedan problem, ostavljanje LIČNIH PODATAKA na sajtovima prodavaca. Izbegavajte da dajete podatke koji nisu potrebni i uverite se da je sajt usklađen za Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i GDPR-om (ako se radi o sajtu iz neke od država EU). Najčešće se traže ime i prezime, adresa radi isporuke, e-adresa radi komunikacije (i daljeg reklamiranja), podaci sa kartice kojom placate (pri plaćanju). Ovi podaci su obavezni da bi se mogla sprovesti trgovina, dok su svi drugi podaci najčešće nepotrebni. Bitno je da sajt poseduje Politiku privatnosti i obaveštenaj o kolačićima koje koristi.

 

Kada kupujete kod registrovanog trgovca online, imate pravo da se predomislite i vratite robu u roku od 14 dana. Izuzeci su roba po vašim posebnim zahtevima, potrošna roba, kvarljiva i dr.

 

Za one koji nameravaju da se BAVE E-TRGOVINOM, važno je da ako prodaja roba i/ili usluga postane stalan prihod, morate da se registrujete i da plaćate porez. Šifra delatnosti za web prodavnicu je 47.91 – trgovina na malo posredstvom pošte ili preko interneta. Najveći trošak je pravljenje sajta, a obaveza je da se istaknu cene i da se obezbedi pravo potrošača o pravima i obezbedite mu pravo na povrat robe. Smete da obrađujete samo potrebne podatke o ličnosti i to u skladu sa Zakonom, kao i uz pristanak lica koje je obavešteno o ovim radnjama. Za svaku isporuku robe, morate izdati račun. Račun može biti u elektronskoj formi i ne mora sadržati pečat firme. Ovakvi biznisi ne mogu biti paušalno oporezovani. Obavezna je upotreba otpremnica.

 

Napomena: Ovaj tekst je analiza zakonodavnih rešenja i ne predstavlja zamenu za angažovanje pravnog savetnika ili akdvokata.

Autor: Denis Tul