Loading...

| Intelektualna svojina |

INDUSTRIJSKI DIZAJN
April 14th 2021

Šta je to industrijski dizajn? Kako se štiti? Zašto je bitan?

 

Zakon o zaštiti industrijskog dizajna u čl. 2 st. 1 definiše industrijski dizajn kao trodimenzionalni ili dvodimenzionalni izgled celog proizvoda ili njegovog dela, koji je određen njegovim vizuelnim karakteristikama, posebno linijama, konturama, bojama, oblikom, teksturom i/ili materijalima od kojih je proizvod sačinjen, ili kojima je ukrašen, kao i njihovim kombinacijama.

 

Da bi industrijski dizajn mogao biti zaštićen on mora biti nov i mora imati individualni karakter, tj mora se razlikovati od drugih dizajnova date vrste proizvoda. Industrijski dizajn je nov ako do momenta podnošenja prijave identičan dizajn nije postao dostupan javnosti. Industrijski dizajni se smatraju identičnim ako se razlikuju samo u nebitnim detaljima.

 

Zaštita dizajna ima teritorijalno ograničenje. Dizajn zaštićen u Srbiji nema dejstvo van teritorije Srbije. Zainteresovano lice može zaštititi svoj dizajn u više zemalja na tri načina: Podnoseći nacionalne prijave dizajna u svim državama u kojima želi zaštitu, podnošenjem međunarodne prijave dizajna u kojoj bi naznačio zemlje od interesa i podnošenje prijave za zaštitu dizajna na nivou EU.

 

Moralna prava na dizajnu uvek pripadaju autoru, ne mogu se prenositi, dok se pravo na ekonomsko iskorišćavanje industrijskog dizajna može prenositi. Odnos izmešu autora i sticaoca prava uređuje se ugovorom.

 

Žig se može pojaviti u obliku logoa sačinjenog od slova ili slika ili kombinacije istih, kao i oblik proizvoda. Logo firme iako je zasebno pravo, može biti inkludiran i u dizajnu proizvoda i najčešće jeste, ali pravo na dizajn bi bilo povređeno i u slučaju da neko napravi isti dizajn, samo uklanjajući žig sa istog, jer tu ne postoji bitna razlika.

 

Prepoznatljivost određenog proizvoda je deo brenda tog proizvoda. Često se kupci odlučuju za određeni proizvod baš zbog žiga (logoa firme) i/ili samog dizajna proizvoda. Industrijski dizajn doprinosi boljem plasmanu i prodaji proizvoda, a od prodaje zavisi i formiranje cene i proizvodni kapaciteti. Dodatan način zarade je prodaja prava na korišćenje industrijskog dizajna drugim firmama. Dakle, može se dozvoliti drugim firmama da koriste isti dizajn za svoje proizvode. To je najsigurnije sprovesti na osnovu ugovora o licenci ili ugovora o korišćenju dizajna.

 

Dizajn sajta ne treba mešati sa industrijskim dizajnom. Dizajn sajta je vezan za kod, te će imati autorsko pravnu zaštitu koja se garantuje autoru koda.

 

 

Napomena: Ovaj tekst je autorska analiza problematike vezane za industrijski dizajn, najviše Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna. Ovaj tekst nije zamena za angaživanje pravnog savetnika, konsultanta, niti advokata u slučaju spora pred sudom.

 

Autor teksta: Denis Tul