Loading...

| Intelektualna svojina |

INTERNET DOMEN
April 14th 2021

Šta je to internet domen? Da li premalo pažnje u okviru svog poslovanja usmeravamo na našu adresu na internetu?

 

Počeo bih objašnjenjem koje će svima razjasniti šta je zapravo internet domen: “Internet domen (Internet domain) je ime ili adresa određenog sajta (IP adresa), koja predstavlja alternativu numeričkoj adresi tog sajta. Davanje imena određenom sajtu olakšava komunikaciju, pronalaženje sajta i snalaženje na internetu, ubrzava komunikaciju i pronalaženje traženih sadržaja na internetu. Sistem domena ili DNS (Domain Name System) je sistem koji služi za dodeljivanje imena u okviru interneta. Ovaj sistem danas prestavlja krucijalnu komponentu za funkcionisanje interneta. Na vrhu ovog hijerarhijski ustrojenog i veoma složenog sistema nalazi se Internet korporacija za dodeljena imena i brojeve (ICANN). Dakle, sistem domena možemo uporediti sa telefonskim imenikom.” – Navedeno objašnjenje dato je u master radu “Prava stranaca na intelektualnu svojinu”, Denis Tul.[1]

 

Jedan domen se sastoji iz domena drugog i domena prvog nivoa. Na primer kod internet adrese www.lawit.rs, domen drugog reda je lawit, koji ujedno i izražava naziv platforme, firme, odnosno onoga što sajt predstavlja, a što olakšava pretragu na internet pretraživačima, dok se kao domen prvog nivoa javlja .rs. Dakle, domen prvog nivoa predstavlja generični ili geografski pojam i može se javiti kao .com, .int, .org, .rs i dr.

 

Internet domene dodeljuje Registar nacionalnih internet domena Srbije (RNIDS). Internet domeni koji su geografski vezani za Republiku Srbiju su na ćirilici .срб i na latiničnom pismu .rs. Internetdomene mogu dodeliti i agencije, organizacije koje su dobile dozvolu da vrše dodelu internet domena.

 

Internet domen često proističe iz naziva privrednog društva i prava na žig, i to tako što se naziv sadrži nazivu firme ili žig. Preporuka je da internet domen direktno ukazuje na naziv firme i obrnuto, zbog lakše pretrage na internetu, zbog boljeg povezivanja, radi uspešnog brendiranja. Uvek proverite da li je određeni internet domen dostupan u početnoj fazi pokretanja biznisa, da se posle ne bi susreli sa problemom otkupa internet domena od drugog vlasnika, što često i nije moguće izvesti. Provera dostupnosti domena može da se izvrši elektronski na sajtu RNIDS-a.

 

Pravo na internet domenu se zasniva na principu prior tempore potior iure (Prvi u vremenu, jači u pravu). Dakle, moguće je registrovati bilo koji internet domen koji nije zauzet u momentu registracije.

 

Danas su sve češći sporovi povodom registracije internet domena. U slučaju Uzi Nissan protiv Nissan Motor vidimo osnovne principe prava na internet domenu. Naime, Uzi Nissan je preduhitrio kompaniju Nissan Motor i zauzeo internet domen www.nissan.com 1994. godine kao domen za sajt svog biznisa maloprodaje računara. Nissan motor je blizu četiri godine kasnije tužio malog preduzetnika i vodio 8 godina dug spor težak 10 miliona američkih dolara. Na kraju kompanija Nissan Motor je izgubila spor i „rat Nissana“. Zapamtite, pravo na internet domenu ima onaj ko ga je registrovao na svoje ime i samim tim za isti platio cenu.

 

 

Napomena: Ovaj tekst je analiza problematike vezane za intednet domene i ne predstavlja zamenu za angažovanje pravnog savetnika ili advokata u slučaju spora. Tekst predstavlja znanje i lične stavove autora.

 

Autor teksta: Denis Tul

 

[1] Za više informacija pogledati „Prava stranaca na intelektualnu svojinu“, Denis Tul, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka, Beograd, 2017. godine.