Loading...

| Intelektualna svojina |

KNOW-HOW (POSLOVNA TAJNA)
April 14th 2021

Šta je to poslovna tajna? Da li je to intelektualna svojina? Kakva se zaštita preporučuje nosiocima poslovne tajne?

 

Know-how je tehničko znanje ili skup tehničkih informacija vezanih za tehnološku fazu poslovanja, a koje imaju epitet tajnih, odnosno nisu javno saopštene. Dakle, bitno je da se informacije korišćenjem ne iscrpljuju i ne saopštavaju javno (jer onda ne bi imale epitet tajnih).

 

Know-how u direktnom prevodu sa engleskog znači „znati kako“, a često se može naći pod nazivom poslovna tajna, mada neki autori smatraju da know-how nije isto što i poslovna tajna, te da je poslovna tajna širi pojam, jer se odnosi na više faza poslovanja, dok se know-how odnosi samo na tehničku fazu, a ne i na pravnu, ekonomsku, marketinšku i dr. faze.

 

Know-how se izučava u okviru oblasti intelektualne svojine, ali ovo nije klasična intelektualna svojina, jer zapravo na know-how se ne uspostavlja svojinsko-pravni odnos određenog lica, pa bi onaj deo složenice koji ukazuje da se radi o svojini bio netačan. Ono što je zajedničko know-how i drugim pravima intelektualne svojine je taj intelektualni deo. Ono nastaje kao duhovno stvaralaštvo, proisteklo iz procesa kreativnog razmišljanja i zaključivanja, procesa stvaranja znanja. Dakle, sva intelektualna svojina nastaje odlukom organa, a know-how je i po ovom pitanju različit, zato se svrstava u prava srodna patentnom pravu.

 

Način da se zaštiti poslovna tajna vezani su za neformalne načine zaštite, ali mogu se primeniti i par formalnih. Najpre se ovde misli na NDA (Non-Disclosure Agreement) i na klauzulu o zabrani konkurencije u ugovoru o radu za sve zaposlene koji u okviru svog radnog mesta i posla koji obavljaju saznaju poslovnu tajnu. Tu se misli na informacije u vezi procesa ili dela procesa proizvodnje (način rada na određenoj mehanizaciji, održavanja te mehanizacije, i dr.).

 

Ugovor o licenci se ne ptimenjuje u prenosu poslovne tajne, već se to čini ugovorom o prenosu poslovne tajne (ugovor o prenosu tehnologije, tehnike). Ovaj ugovor može pratiti ugovor o licenci na patentu, ako je know-how vezan za patent i služi kao detaljnije uputstvo o korišćenju predmeta patenta.

 

Za sakrivanje poslovne tajne u modernom svetu potreban je jasan plan, logičko razmišljanje, a pomogao bi i kreativan pravnik.

 

 

Napomena: Ovaj tekst je analiza Zakona o zaštiti poslovne tajne Republike Srbije i iskustva autora u ovoj oblasti. Ova analiza ne predstavlja pravni savet niti može zameniti potrebu da se angažuje advokat ili pravni savetnik u svakom pojedinačnom slučaju. Svaki slučaj je jedinstven i zahteva poseban pristup.

 

Autor teksta: Denis Tul