Loading...

Denis Tul


Rođen 1992. godine u Zrenjaninu. Završava osnovne akademske studije na Fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, Univerziteta Privredna akademija, sa prosečnom ocenom 9.72, 2015. godine. Od 2015. do 2017. godine Denis radi kao pripravnik u Višem sudu u Novom Sadu. Iste 2015. upisao je i master studije na Fakultetu političkih nauka koje je završio 08.02.2017. odbranom rada „Prava stranaca na intelektualnu svojinu“ sa prosečnom ocenom 9.61. Tokom studija Denis je učestvovao u radu ELSA-e i bio učesnik nekoliko međunarodnih letnjih škola u oblasti intelektualne svojine: 2016-e u Drezdenu i 2017-te u Bakuu. Pravosudni ispit položio je 2018. godine, a međuvremenu je objavio nekoliko naučnih radova i učestvovao na nekoliko projekata u vezi sa privrednim poslovanjem i intelektualnom svojinom.

Od jula 2019. godine uređuje i vodi internet platformu LawIT.

"Znanje je moć, ali je čarolija u kreativnosti.“ Denis Tul, LawIT.

Usluge

Usluge trenutno nisu distupne, jer smo u fazi formalnog osnivanja. Namera je da se po osnivanju bavimo sledećim uslugama:

OPŠTE USLUGE

 • 1. Pravno savetovanje
 • 2. Izrada pravnih akata
 • 3. Učestvovanje u pregovorima i priprema ugovora
 • 4. Priprema osnivačkih i drugih dokumenata

USKOSTRUČNE USLUGE

 • 1. Zaštita intelektualne svojine
 • 2. Deponovanje autorskih dela
 • 3. Rešešrš žiga i patenta
 • 4. Prijava žiga, patenta i industrijskog dizajna
 • 5. Usklađivanje poslovanja sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i GDPR-om

TEHNIČKE USLUGE (partneri)

 • 1. Dizajn logoa
 • 2. Izrada sajta
 • 3. Digitalmni marketing

PAKETI USLUGA

 • 1. OSNIVAČKI PAKET – Pravno i poslovno savetovanje, priprema dokumenata, komunikacija sa državnim organima, pravljenje logoa, pravljenje sajta
 • 2. BIZNIS PAKET – Pravna podrška biznisu u kontinuitetu.

Saradnici

Blog

Kontaktirajte nas