Loading...

Denis Tul

Diplomirani pravnik, master međunarodne politikologije, polje stručnog usavršavanja oblast prava intelektualne svojine i internet prava

Biografija

Denis Tul, rođen 24.04.1992. godine u Zrenjaninu, završio je srednju Ekonomsko-trgovinsku školu (smer pravni tehničar) 2011. godineu istom gradu. Zatim, završava osnovne akademske studije na Fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, Univerziteta Privredna akademija, sa prosečnom ocenom 9.72, 2015. godine. Od 2015. do 2017. godine Denis radi kao pripravnik u Višem sudu u Novom Sadu. Iste 2015. upisao je i master studije na Fakultetu političkih nauka (smer međunarodno humanitarno pravo i pravo ljudskih prava), koje je završio 08.02.2017. odbranom rada „Prava stranaca na intelektualnu svojinu“ sa prosečnom ocenom 9.61. Tokom studija Denis je učestvovao u radu ELSA-e i bio učesnik nekoliko međunarodnih letnjih škola u oblasti intelektualne svojine: 2016-e u Drezdenu (Nemačka) i 2017-te u Bakuu(Azerbejdžan). Pravosudni ispit položio je 2018. godine, a međuvremenu je objavio nekoliko naučnih radova i učestvovao na nekoliko projekata u vezi sa privrednim poslovanjem i intelektualnom svojinom.

Od jula 2019. godine uređuje i vodi internet platformu LawIT.

-“Informacija jeste moć, ali je čarolija u kreativnosti.“ Denis Tul, LawIT.

Saradnici

Blog

Kontaktirajte nas